REGULAMIN
Thai Lamai – masaż tajski

 

POSTANOWIENIE OGÓLNE
1. Regulamin obowiązuje od dnia 27.04.2021 r.
2. Thai Lamai – masaż tajski wykonuje usługi masażu tajskiego w ramach działalności gospodarczej Greeneyes Klaudia Żurczak, NIP 9721021379
3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Thai Lamai – masaż tajski są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Thai Lamai – masaż tajski wykonuje usługi mające na celu poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej, nie wykonuje świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów obowiązujących na terytorium RP.
5. Thai Lamai – masaż tajski czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 12.00-22.00.
6. Integralną część Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 – Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu.

 

REZERWACJE

1. Rezerwacje odbywają poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez aplikację Booksy.
2. Klient jest zobowiązany przybyć do Thai Lamai – masaż tajski i balijski minimum 10 minut przed uzgodnioną godziną, w celu przygotowania się do masażu. W przypadku spóźnienia o mniej niż 15 minut usługa zostanie odpowiednio skrócona.
3. Rezerwacja jest anulowana, jeśli Klient nie przybędzie do Thai Lamai po 15 minutach od uzgodnionej godziny. Przy kolejnej rezerwacji Thai Lamai ma prawo do pobrania zadatku wys. 50% wartości masażu od Klienta.
4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Thai Lamai w przypadku konieczności anulowania lub zmiany terminu rezerwacji.
5. Wszystkie masaże 120min dla dwojga oraz 120min masaż dla jednej osoby objęte są zadatkiem wysokości 50% wartości masażu.
6. W dni cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem i frekwencją masaży jak np. 31.12 ,14.02. wymagany jest 50% zadatek wartości masażu.
7. Brak odpowiedzi na sms wysłanego przez pracownika Thai Lamai i potwierdzenia lub odwołania umówionej rezerwacji masażu do godz. 12:00 dnia następnego, wiąże się z automatyczną anulacją rezerwacji.
8. W nagłych i wyjątkowych sytuacjach (np. awaria, zanik prądu) Thai Lamai zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zarezerwowanego masażu. W tym przypadku klient ma prawo zrezygnować z usługi.
9. Po wykonaniu usługi Thai Lamai może przesłać podziękowanie za wizytę, prośbę o wystawienie opinii.

OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Klient podczas pierwszej wizyty, jest zobowiązany do wypełnienia Karty Klienta, w której udziela informacji na temat swojego stanu zdrowia oraz preferencji w zakresie masażu. W przypadku zmiany przekazanych podczas pierwszej wizyty informacji, konieczna jest ich aktualizacja poprzez wypełnienie ponownie Karty Klienta.
2. Klient, chcąc skorzystać z obecnie trwającej promocji, vouchera, zaproszenia, bonu wartościowego, karnetu itp. zgłasza ten fakt w trakcie rezerwacji terminu. Realizacja voucherów objęta jest osobnym regulaminem.
3. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania personelu Thai Lamai – masaż tajski o złym samopoczuciu w czasie trwania masażu.
4. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za szkody powstałe na terenie obiektu Thai Lamai – masaż tajski z jego winy.

POBYT W THAI LAMAI – MASAŻ TAJSKI

1. W trosce o komfort własny a także innych osób, Klient zobowiązany jest do zachowania względnej ciszy, nieprowadzenia rozmów z masażystą w trakcie wykonywania usługi oraz nieprowadzenia głośnych rozmów w rejonie recepcji, należy całkowicie wyciszyć dźwięki (w tym wibracje) w telefonach komórkowych i innych urządzeniach elektronicznych.
2. Po wykonaniu masażu zaleca się kilkuminutowy odpoczynek w części wypoczynkowej przy recepcji.
3. Thai Lamai – masaż tajski nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta w salonie.
4. Personel zastrzega sobie prawo do przerwania wykonania masażu, jeśli spotka się zachowaniem Klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, agresja itp.) bez możliwości zwrotu płatności za usługę.
5. Obszary objęte monitoringiem wizyjnym – parking przed budynkiem oraz recepcja.

PŁATNOŚCI

1. Oferta oraz cennik świadczonych usług dostępne są w recepcji oraz na stronie internetowej: www.thailamai.pl
2. Thai Lamai– masaż tajski akceptuje płatność: gotówką, kartą płatniczą, przelewem bankowym – przed wykonaniem usługi, BLIK. Wszystkie transakcje odbywają się w PLN.
3. Klient otrzyma fakturę VAT, ale musi zgłosić chęć posiadania faktury przed dokonaniem płatności.

 

PRZECIWWSKAZANIA I OGRANICZENIA FORMALNE

1. Z usług masażu mogą korzystać osoby w każdym wieku, osoby poniżej 12 roku życia mogą korzystać z masażu tylko pod opieką pełnoletnich opiekunów, osoby w wieku 13-17 po okazaniu pisemnej zgody opiekunów prawnych.
2. Usługi masażu dostępne są dla każdego z wyłączeniem osób znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub narkotyków oraz z przeciwskazaniami do wykonywania masażu o których mowa w załączniku do niniejszego regulaminu.
3. Przed przystąpieniem do masażu klient zobowiązany jest poinformować personel czy nie zachodzą okoliczności wykluczające udział w masażu o których mowa w załączniku do regulaminu, powiadomić personel o swojej aktualnej kondycji fizycznej i stanie zdrowia w celu dostosowania techniki masażu, jego intensywności, pominięcia określonych części ciała lub też podjęcia decyzji o rezygnacji z masażu.
4. Personel ma prawo dostosować technikę masażu, ograniczyć jego intensywność, pominąć określone części ciała lub też odmówić wykonania masażu, jeśli jest to uzasadnione kondycją lub stanem zdrowia Klienta.
5. Wszelkie sytuacje mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia należy natychmiast zgłaszać personelowi Thai Lamai – masaż tajski.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE

1. Thai Lamai – masaż tajski informuje, że roszczenia za ewentualne szkody wynikłe w związku z realizacją usługi dochodzone będą tylko z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (usługi).
2. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu (w tym niedogodności i bóle) powinny być zgłaszane pracownikowi recepcji na miejscu, podczas pobytu klienta, pisemnie przesłane listem poleconym na adres korespondencyjny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@thailamai.pl w terminie 2 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacje zgłoszone po 2 dniach roboczych będą rozpatrywane tylko w uzasadnionych okolicznościach.
3. Thai Lamai – masaż tajski zastrzega sobie prawo do okazania potwierdzenia zaistniałego uszczerbku klienta w postaci zaświadczenia lekarskiego.
4. Thai Lamai – masaż tajski rozpatrzy złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
5. Thai Lamai – masaż tajski jako Administrator danych zobowiązuje się do przestrzegania zasad rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych Osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych “RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE DO WYKONYWANIA MASAŻU

Komfort oraz zdrowie są wartościami nadrzędnymi w Thai Lamai – masaż tajski, dlatego chcąc poddać się zabiegowi, należy być świadomym wskazań, jak również ograniczeń do zastosowania masażu tajskiego. Należy się z nimi zapoznać, poinformować personel o ewentualnych dolegliwościach, a w razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

WSKAZANIA DO MASAŻU

 • Stres, zmęczenie, napięcia i bóle mięśniowe nie będące następstwem stanów
  zapalnych,
 • Problemy ze snem, bóle głowy,
 • Napięcia w okolicach karku, pleców, ramion,
 • Stany przygnębienia oraz brak chęci do aktywności fizycznej,
 • Pielęgnacja skóry,
 • Choroby reumatyczne,
 • Napięcia mięśniowe po treningach sportowców,
 • Nadwaga i otyłość, ograniczona ruchomość w stawach, porażenia i niedowłady,
 • Zaburzenia układu krążenia,
 • Obniżona odporność,
 • Okres rekonwalescencji po długotrwałej chorobie lub wypadku, stany pourazowe, takie jak stłuczenie, zwichnięcie, skręcenie minimum po 2-3 dniach od momentu uszkodzenia.

KORZYŚCI DLA MASOWANEGO

 • Poprawa krążenia krwi i limfy a zatem lepsze zaopatrzenie komórek w substancje odżywcze i szybsze odprowadzenie zbędnych produktów przemiany materii (np. po wysiłku),
 • Usprawnienie działania systemu odpornościowego,
 • Utrzymanie i poprawa elastyczności mięśni, ścięgien i więzadeł,
 • Utrzymanie i poprawa zakresu ruchów w stawach,
 • Utrzymanie prawidłowego napięcia mięśniowego i zapobieganie zanikowi mięśni (np. u osób, które przed dłuższy czas pozostają w stanie unieruchomienia),
 • Redukcja odczuć bólowych (np. bóle głowy, migrena),
 • Usprawnienie pracy narządów wewnętrznych,
 • Ogólny relaks i poprawa samopoczucia,
 • Rozluźnienie mięśni,
 • Redukcja napięcia psychicznego, rozładowanie stresu, uspokojenie umysłu, wprowadzenie go w stan głębokiej relaksacji,
 • Większa pewność siebie,
 • Poprawa ogólnej sylwetki ciała,
 • Spowolnienie procesu starzenia.

 

PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONYWANIA MASAŻU PRZECIWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE

 • Nowotwory,
 • Stany zapalne,
 • RZS, ZZSK w okresie zaostrzenia choroby,
 • Wysoka gorączka,
 • Choroby zakaźne,
 • Schorzenia o podłożu pasożytniczym, bakteryjnym,
 • Złamania,
 • Skręcenia, zwichnięcia stawów – bezpośrednio po urazie,
 • Zerwania więzadeł, mięśni, ścięgien,
 • Zaawansowana osteoporoza,
 • Świeże rany,
 • Krwawienia, krwotoki lub możliwość ich wystąpienia (np. hemofilia),
 • Zapalenie żył, zakrzepica,
 • Skaza naczyniowa,
 • Fibromialogia,
 • Osoby będące minimum trzy miesiące po zabiegach chirurgicznych,
 • Osoby będące pod wpływem alkoholu bądź narkotyków.

 

PRZECIWSKAZANIA WZGLĘDNE – WYMAGAJĄCE POZWOLENIA LEKARZA

 • Choroby przewlekłe,
 • Choroby serca i układu krążenia, wysokie ciśnienie (w czasie masażu nie stosujemy techniki „zatrzymania krwi” oraz pozycji, w których nogi masowanego znajdują się powyżej jego głowy),
 • Żylaki (omijamy chore miejsca),
 • Cukrzyca (w czasie masażu nie stosujemy techniki „zatrzymania krwi”),
 • Choroby układu oddechowego (masowani mogą odczuwać duszność w pozycji lezącej, można wtedy podłożyć masowanemu poduszkę, by tułów znalazł się wyżej, bądź wykonywać masaż w pozycji siedzącej),
 • Choroby skóry (w czasie masażu omijamy chore miejsca),
 • Choroby kości,
 • Osteoporoza (unikamy mocnego naciskania oraz gwałtownych ruchów i ruchów w dużym zakresie),
 • Reumatoidalne zapalenie stawów,
 • Przewlekłe zapalenie stawów (rozciąganie wykonujemy w powolnym tempie do granicy bólu masowanego),
 • Dyskopatia i inne ograniczenia ruchomości kręgosłupa (unikamy skrętów i ekstremalnych ruchów kręgosłupa, ale skupiamy się na rozluźnieniu mięśni),
 • Wiek masowanego (w przypadku bardzo małych dzieci i ludzi starych należy unikać mocnego naciskania oraz ekstremalnego rozciągania mięśni i stawów),
 • Ciąża (nigdy nie masujemy brzucha ciężarnej kobiety, po trzecim miesiącu ciąży nie kładziemy masowanej na brzuchu i unikamy wszelkich ćwiczeń, które uciskałyby brzuch, wykonujemy tylko delikatny masaż i ćwiczenia w pozycji siedzącej, na boku i na plecach; masaż kobiety w ciąży powinien być wykonywany tylko przez doświadczonego masażystę). Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia usługi u kobiet ciężarnych.
 • Miesiączka (nie stosujemy pozycji, w których nogi osoby masowanej znajdują się powyżej jej głowy oraz nie masujemy dolnych partii brzucha),
 • Choroby układu pokarmowego (unikamy masażu i uciskania brzucha),
 • Biegunka (nie masujemy okolic brzucha, skupiamy się na masażu kanałów energetycznych pleców, gdzie zlokalizowanych jest wiele punktów żołądka i jelit),
 • Choroby nerek (unikamy ekstremalnego rozciągania dolnej części kręgosłupa oraz nacisku bezpośrednio na nerki),
 • Tuż po posiłku (przerwa pomiędzy posiłkiem a masażem powinna wynosić minimum 3 godziny, gdyż organizm angażuje energię w procesy trawienia, jeśli ten czas jest krótszy, nie masujemy brzucha i możemy opuścić pozycję, które powodują nacisk na żołądek).