INFORMACJA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Thai Lamai – masaż tajski

 

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych , RODO”), Thai Lamai – masaż tajski (Greeneyes Klaudia Żurczak) pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Thai Lamai – masaż tajski, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

  • Administratorem danych osobowych jest Klaudia Żurczak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Greeneyes Klaudia Żurczak, ul. Strzeszyńska 67F/55, 60-479 Poznań.
  • Dane będą przetwarzane do celów realizacji usługi masażu na podstawie art. 6. ust 1. lit b. RODO.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 2. odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające działające na zlecenie administratora, w szczególności:

„RACHUBA” Biuro Rachunkowe Lucyna Kroll, adres: ul. Strzeszyńska 200, 60-479 Poznań,

  • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy, podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (usługi masażu). W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie zostanie zawarta.
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane.
  • Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
  • Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.