Voucher na masaż tajski – idealny prezent

 

VOUCHERY DOSTĘPNE ONLINE – kontakt 690 003 384.
Zapraszamy do kontaktu! 

Zapraszamy również Klientów z voucherem z Superprezenty.  Prosimy o zachowanie terminu ważności, gdyż nie honorujemy przeterminowanych voucherów z Superprezenty.

REGULAMIN VOUCHERÓW
Thai Lamai – masaż tajski i balijski – w celu realizacji vouchera i umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny 690 003 384.

POSTANOWIENIE OGÓLNE

Thai Lamai – firma Greeneyes Klaudia Żurczak, ul. Naramowicka 240, 61-601 Poznań, NIP 9721021379.
Voucher – dokument wystawiony bezpośrednio przez Thai Lamai (zaproszenie, karnet) lub partnerów firmy umożliwiający realizację usług z oferty Thai Lamai.
Nabywca – osoba, która zakupiła voucher bezpośrednio w Thai Lamai lub u partnerów.
Użytkownik – pełnoletnia osoba, dokonująca zapłaty voucherem, akceptująca niniejszy regulamin.

 

REGULAMIN

Użytkownik, aby skorzystać z vouchera musi dokonać wcześniejszej rezerwacji terminu telefoniczne lub poprzez aplikację Booksy, podając kod vouchera. W przypadku dokonania rezerwacji bez podania numeru vouchera Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż pracownik recepcji ma prawo odmowy przyjęcia realizacji vouchera. Przed wykonaniem usługi Użytkownik przedstawia w recepcji Thai Lamai voucher uprawniający go do realizacji usługi. W przypadku nieokazania vouchera Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty za usługę gotówką lub kartą płatniczą.

Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
W przypadku realizacji usługi o wartości niższej niż wskazana w voucherze, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, przysługuje mu jednak prawo do wykorzystania różnicy na poczet kolejnego masażu, zachowując termin ważności vouchera. W przypadku realizacji usługi o wyższej wartości Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, blik lub kartą płatniczą, przed wykonaniem usługi.

Voucher na konkretną usługę jest jednorazowy bez możliwości podziału, chyba, że jego opis stanowi inaczej.
Zmiany zarezerwowanego terminu można dokonać tylko raz, najpóźniej na 6 godzin przed pierwotnie wybranym terminem, w innym przypadku voucher uznaje się za wykorzystany.

W przypadku braku anulowania rezerwacji w w/w czasie, a także w sytuacji niepojawienia się w salonie, voucher uznaje się za wykorzystany. W przypadku karnetu lub zaproszenia z podaną wartością podczas kolejnej wizyty zostanie odliczona wartość nieodwołanej usługi. Thai Lamai przyjmuje do realizacji voucher jedynie, gdy jest on nieuszkodzony i posiada wszystkie zabezpieczenia chroniące przed sfałszowaniem (wartość lub nazwa pakietu, numer seryjny, data ważności, podpis wydawcy itp). Thai Lamai nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenie vouchera po przekazaniu go Nabywcy. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Thai Lamai z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia vouchera.

Voucher należy wykorzystać w terminie jego ważności. Jeżeli wskutek zbyt późnej rezerwacji nie będzie dostępnych miejsc, zobowiązania Thai Lamai wygasają. Data ważności vouchera to 6 miesięcy (wyłącznie zakupionego bezpośrednio w Thai Lamai) może ulec przedłużeniu o jeden miesiąc wyłącznie w sytuacji, gdy Nabywca lub Użytkownik zakupi kolejny voucher o tej samej wartości, bez uwzględnienia aktualnie trwających promocji. Odbiór vouchera osobisty w salonie Thai Lamai lub za pomocą wysyłki Inpost. Do kwoty 299zł koszty wysyłki pokrywa Nabywca, powyżej 300zł (InPost 11zł), wysyłka vouchera na terenie Polski po stronie Thai Lamai. 

Użytkownik dokonując płatności voucherem oświadcza, iż akceptuje niniejszy Regulamin.
Thai Lamai zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższym regulaminie. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.